ZESPÓŁ – Zarząd Fundacji

Barbara Skuza – Prezes tel. 41/ 349-72-85, e-mail: barbara.skuza@ujk.edu.pl

Anna Depczyńska – Wiceprezes tel. 41/349-73-34, e-mail: a.depczynska@ujk.edu.pl

Anna Krzysztofek – Sekretarz, e-mail: krzysztofek.anna@gmail.com