Współczesne oblicza biznesu

W imieniu Fundacji Uniwersyteckiej MOVEO
oraz
Wydziału Zarządzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału
w
I Ogólnopolskiej Konferencji

„Współczesne oblicza biznesu”

Konferencja odbędzie się 23 października 2015 r. (piątek)
w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21.

Wspolczesne_oblicza_biznesu-plKonferencja ma na celu rozwijanie studenckiej oraz doktoranckiej działalności naukowej, zaprezentowanie prowadzonych badań własnych przed społecznością młodych naukowców. Ma stwarzać możliwości wzajemnej wymiany doświadczeń i osiągnięć z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania, przedsiębiorczości oraz polityki społeczno – gospodarczej, a także integracji środowiska naukowego oraz dyskusji przedstawicieli różnych kół naukowych. Nadesłane przez Państwa artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w formie monografii (4 pkt. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim), którą uczestnicy otrzymają podczas konferencji. Rozpoczęcie konferencji zaplanowane jest na godz. 9:30, a zakończenie około godziny 17.

Publikację otrzymają Państwo w dniu konferencji, jeżeli zaś wszystkie prace zostaną przesłane w odpowiednim terminie otrzymają Państwo wiadomość e-mail wraz ze stroną tytułową monografii, nr ISBN oraz ze spisem treści.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie.

Kolejne informacje zostaną przekazane Państwu po 20 kwietnia 2015 r., m.in.:

  • nr konta bankowego na który należy dokonać wpłaty,
  • oświadczenie,
  • informacje dotyczące akceptacji tematów artykułów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszej Konferencji.

Kontakt: konferencja.moveo@gmail.com

 

Kalendarium

  • Zgłoszenie do 20 kwietnia 2015 roku
  • Przesłanie artykułu do 10 maja 2015 roku
  • Korekta po recenzji  do 30 czerwca 2015 roku
  • Wniesienie opłaty do 30 maja 2015 roku (I termin opłata standardowa)
  • Wniesienie opłaty po 30 czerwca 2015 roku (II termin opłata zwiększona o 50 zł)
  • Publikacja na konferencji październik 2015

 

Tematyka konferencji:

EKONOMIA

FINANSE

ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA